Föreningen Svenska Glasstillverkare

Föreningen är en sammanslutning av företag som bedriver tillverkning av glass i Sverige. Föreningen har idag 12 medlemmar som representerar en stor del av den glass som säljs på den svenska marknaden. Föreningen Svenska Glasstillverkare är i sin tur medlemmar i den europeiska glassorganisationen Euroglace.

_1

_2

_3

_4

_5

_6

_7

_9

_10

_11_2