Glassmarknaden

Visste du att svenskarna är de i Europa som konsumerar mest glass, efter våra grannar i Finland? I Sverige äts det nästan 12 liter glass per år per person. Italienarna som anses vara ett glassfolk, konsumerar endast hälften så mycket.

Glass är i stor utsträckning en säsongsprodukt, en tredjedel av all glassförsäljning i Europa pågår under två månader – från mitten av juni till mitten av augusti. Glass är även i Sverige en säsongsprodukt men den svenska konsumenten äter glass året runt i större utsträckning än i andra länder.

0
procent av all glass säljs under två månader
0
miljarder euro säljs det glass för i Europa
0
miljoner euro säljs det glass för i Sverige
0
miljoner liter glass produceras i Sverige årligen
0
liter glass om året äter en svensk i genomsnitt